Gỡ bỏ mã hóa DRM trên ebook dễ dàng

Gỡ bỏ mã hóa DRM trên ebook dễ dàng
(PLO) - Đa phần thì các ebook được chia sẻ trên mạng đều bị mã hóa DRM để hạn chế copy và in ấn, làm thế nào để gỡ bỏ giới hạn này và chép chúng vào Kindle Paperwhite.

Xem thêm