Loại bỏ phiền toái trên Microsoft Office

Loại bỏ phiền toái trên Microsoft Office
(PLO) – Tính năng Protected View trong Office 2010, 2013 là chế độ bảo vệ người dùng trước các hiểm họa trên internet, điển hình là các tài liệu văn bản được gửi kèm qua Email.
Xem thêm