Bảo vệ trẻ em trên internet

PhotoDNA là một trong những thành phần cơ bản nhất trong chiến lược tình nguyện của Microsoft nhằm bảo vệ khách hàng, bảo vệ các hệ thống và danh tiếng, nhờ hỗ trợ tạo ra một môi trường trực tuyến an toàn hơn. Photo DNA là một giải pháp hợp tác giúp Microsoft và trường Dartmouth College kể từ năm 2009. Công nghệ này nhằm mục tiêu tìm kiếm và loại trừ những bức ảnh “tệ nhất trong những bức hình tồi tệ” của những trẻ em bị lạm dụng tình dục trên internet. Microsoft đã hiến tặng công nghệ PhotoDNA cho Trung tâm Quốc gia về Trẻ em bị mất tích và bóc lột (NCMEC), tổ chức đã thành lập chương trình dựa trên nền tảng công nghệ PhotoDNA, hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến, nhằm giúp họ ngăn chặn việc phát tán các tư liệu của các em bé bị lạm dụng tình dục trên mạng. Hiện nay, PhotoDNA đã trở thành một trong những công cụ thực tết tốt nhất chống lại tệ nạn lạm dụng tình dục trẻ em trên internet. PhotoDNA đang được cung cấp miễn phí cho các công ty và các nhà phát triển ứng dụng đủ tiêu chuẩn.

Sơ đồ mô hình công nghệ Microsoft PhotoDNA

Hiện nay, hơn 50 công ty lớn, bao gồm cả Google, Facebook và Twitter, các tổ chức phi chính phủ và các đơn vị thực thi pháp luật đang sử dụng công nghệ PhotoDNA.

Công nghệ PhotoDNA chuyển đổi hình ảnh sang định dạng điểm ảnh đen trắng (greyscale) và có kích cỡ đồng nhất, từ đó sẽ phân nhỏ hình ảnh thành các ô vuông, gán giá trị số độc nhất cho từng phần màu sắc tìm được trong những ô vuông đó. Khi kết hợp với nhau, những con số này đại diện cho một “chữ ký PhotoDNA” hoặc chữ ký hình ảnh, nhờ đó chúng ta có thể so sánh các chữ ký với những hình ảnh khác để tìm kiếm những bản sao của hình ảnh được cung cấp với độ chính xác đáng kinh ngạc.

Ra mắt giới thiệu giải pháp PhotoDNA

Công nghệ PhotoDNA không được sử dụng để định nghĩa con người hoặc đối tượng trong một hình ảnh và cũng không phải là phần mềm nhận dạng khuôn mặt. Các chữ ký hình ảnh PhotoDNA không có khả năng chuyển đổi ngược và do đó không được sử dụng để tái tạo lại một bức hình.

Microsoft đã cung cấp công nghệ PhotoDNA miễn phí với mong muốn hỗ trợ cộng đồng ngăn chặn tệ nạn bóc lột trẻ em và được hạn chế chỉ sử dụng cho mục tiêu tìm hình ảnh trong thời điểm hiện tại. PhotoDNA được sử dụng để tìm kiếm các tư liệu liên quan đến tệ nạn lạm dụng tình dục trẻ em. Thông tin chi tiết về công nghệ Photo DNA có tại: www.microsoft.com/photodna

Đọc thêm