Máy tính siêu nhỏ chỉ bằng “hạt gạo”

Michigan Micro Mote (M3) là chiếc máy tính nhỏ nhất thế giới, chỉ bằng 1 hạt gạo do Đại học Michigan phát triển. M3 là một hệ thống tự động với đầy đủ chức năng như bất kỳ chiếc máy tính thông thường và M3 có thể được dùng trong các ngành y học, công nghiệp trong tương lai. M3 có thể thực hiện các chức năng như đo huyết áp hay nhiệt độ nếu được đưa vào cơ thể con người. M3 còn có thể giúp các công ty dầu mỏ phát hiện túi dầu sau khi được đưa vào trong các giếng dầu.

M3 sử dụng pin năng lượng mặt trời và có thể hoạt động với ánh sáng đèn điện. Tất cả các thành phần của M3 được bố trí theo dạng lớp và giao tiếp với nhau thông qua giao thức M-Bus. Theo đó, chỉ cần 2 lớp giao tiếp với nhau sẽ tạo thành một hệ thống cảm biến. M3 nhận thông tin dưới dạng xung ánh sáng tần số cao và dữ liệu đầu ra sẽ được chuyển đi dưới dạng sóng radio. Toàn bộ hệ thống M3 có thể thu thập và truyền dữ liệu trong phạm vi 2 mét. 

Hiện tại chiếc máy tính siêu nhỏ M3 đã được sản xuất, tuy nhiên các nhà nghiên cứu đang tìm cách hạn chế tối đa các kích thước tổng thể của nó, và họ hài hước gọi nó là “smart dust” (bụi thông minh).

Đọc thêm