Business Analyst và những kiến thức cần có

Kĩ năng quan trọng nhát của người làm BA chính là khả năng giao tiếp và truyền đạt thông tin đến cộng đồng lưu loát. Hiện nay, với sự đầu tư ồ ạt của các công ty nước ngoài và sự phát triển ứng dụng công nghệ phần mềm trong kinh doanh, vị trí của các BA rất quan trọng và có quyết định rất lớn đến kết quả của các dự án. 

Những lợi thế của một BA:
- Có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều khách hàng, từ đó nâng cao kỹ năng giao tiếp.
- Tính chất công việc của 1 BA sẽ cho bạn những kiến thức sâu và rộng của đủ mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề. 
Sắp tới đây sẽ có một buổi hội thảo về vấn đề này tại ĐH Hoa Sen để các sinh viên có thể hiểu rõ, và tìm được cho mình hướng đi đúng đắn.
Địa điểm diễn ra là trường Đại học Hoa Sen, cơ sở Tản Viên, phòng TZ0102 (8:00 - 11:30 thứ Bảy, 19/09/2015). Với sự tham gia của các diễn giả nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực BA.

Đọc thêm