Các biện pháp để tránh bị tấn công hệ thống mạng

Microsoft đã công bố hơn 12.500 trang báo cáo trong suốt thời gian này về các mối đe dọa hiện hữu, hơn 100 bài viết trên blog về an ninh, chia sẻ nhiều video và chuyển tiếp thông tin hữu ích về an ninh, bảo mật trên toàn thế giới.

Bản báo cáo năm nay bao gồm các dữ liệu liên quan đến mối đe dọa trong nửa năm cuối của 2015, kèm theo đó là xu hướng về các lỗ hổng, những trang web khai thác, chứa mã độc và phần mềm độc hại. Báo cáo này cũng cung cấp dữ liệu sâu sắc về những hiểm họa ẩn với hơn 100 quốc gia/vùng lãnh thổ.

Bản báo cáo SIR số 20 cũng bổ sung một số những nội dung mới sau:

Chương mang tên "PLATINUM: mục tiêu tấn công tại Nam Á và Đông Nam Á" cung cấp chi tiết về một nhóm hiểm họa mới được phát hiện, Microsoft đặt tên mã là PLATINUM.

Nhóm này đã tiến hành nhiều chiến dịch gián điệp mạng kể từ năm 2009, với mục tiêu tập trung vào khối chính phủ và các tổ chức có liên quan ở Đông Nam Á. Thông tin từ báo cáo có thể giúp hiểu rõ hơn về biện pháp giảm thiểu thiệt hại khi phải đối mặt với các tổ chức như vây.

Một nội dung khác mang tên "Bảo vệ định danh trong điện toán đám mây: Giảm thiểu các cuộc tấn công bằng mật khẩu". Phần này tập trung vào những việc Microsoft thực hiện để ngăn chặn thỏa hiệp của tài khoản từ bên trong dịch vụ đám mây của Microsoft.

 

Đọc thêm