Cách cài đặt iOS 10 Beta lên iPhone

Để có thể trải nghiệm phiên bản iOS mới bạn truy cập vào https://goo.gl/SjYN88 và đăng nhập bằng Apple ID.

Tiếp theo, bạn hãy mở trình duyệt trên iPhone hoặc iPad và vào trang https://beta.apple.com/profile để tải về profile tương ứng, chọn Install để cài đặt. Cuối cùng, bạn vào Settings > General > Software Update để nâng cấp lên iOS 10 Beta.

Đọc thêm