Cách chặn các kênh YouTube nhảm nhí

Cách chặn các kênh YouTube nhảm nhí
(PL)- Hiện tại có khá nhiều kênh YouTube đăng tải các video có nội dung phản cảm hoặc không phù hợp với trẻ em, gây ảnh hưởng đến tâm lý và lệch lạc trong suy nghĩ.
Xem thêm