Hack tài khoản Facebook bằng số điện thoại

Các nhà nghiên cứu tại Positive Technologies đã tìm ra cách chiếm quyền điều khiển tài khoản Facebook, WhatsApp, Telegram… của bạn chỉ bằng số điện thoại. Để hạn chế tình trạng trên, người dùng nên kích hoạt thêm tính năng Login Approvals (xác thực hai lớp) trong phần cài đặt Facebook. Lúc này, kể cả khi tội phạm mạng đã có được số điện thoại của bạn thì họ vẫn sẽ cần thêm mật khẩu để truy cập.

Đọc thêm