Bảo mật WiFi sẽ được nâng cấp

Bảo mật WiFi sẽ được nâng cấp
(PLO)- Hiện nay các thiết bị WiFi vẫn đang sử dụng giao thức bảo mật cũ trong hơn một thập niên qua. Tuy nhiên, kể từ hôm nay điều đó sẽ bắt đầu thay đổi.
Xem thêm