Gmail có thể chặn thư rác đến 99,9%

Cụ thể, bản cập nhật mới sẽ giúp phát hiện các liên kết độc hại nhằm đánh cắp tên đăng nhập, mật khẩu, tài khoản ngân hàng và ngăn chặn thư rác với độ chính xác lên đến 99,9%. Việc bạn cần làm lúc này là truy cập vào App Store và Google Play để cập nhật ứng dụng Gmail lên phiên bản mới nhất.

Đọc thêm