Danh sách 10 mật khẩu tệ nhất năm 2018

Một lần nữa, mật khẩu 123456 lại chiếm vị trí đầu bảng, đây đã là năm thứ năm liên tiếp mật khẩu này chưa bị đánh bại. Vị trí thứ hai thuộc về mật khẩu password, đẩy 123456789 xuống vị trí thứ ba, tiếp theo là 12345678 và 12345.

Danh sách này là một lời cảnh báo về việc vẫn còn khá nhiều người dùng thờ ơ với dữ liệu của mình. Để bảo vệ dữ liệu an toàn hơn, bạn nên sử dụng mật khẩu mạnh gồm chữ hoa, chữ thường, số và các ký tự đặc biệt.

Dưới đây là danh sách 10 mật khẩu tệ nhất năm 2018:

123456

password

123456789

12345678

12345

111111

1234567

sunshine 

qwerty

iloveyou

Danh sách đầy đủ bao gồm 100 mật khẩu, trong đó “soccer” chiếm vị trí 97, “hockey” là 89 và “donald” là 23. 

Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết trên kynguyenso.plo.vn cho nhiều người cùng biết

 

Đọc thêm