Quốc tế

Sự kiện Kiều bào Chuyên gia

Thuốc đặc trị COVID-19: Không còn xa nữa

(PLO)- Có vẻ thuốc đặc trị COVID-19 không còn xa vời nữa khi tiến trình phát triển có nhiều bước tiến tích cực, đã có thuốc được phê duyệt điều trị chính thức, có thuốc được cấp phép sử dụng khẩn cấp.