eMagazine

TikTok thu phí người dùng

Tin công nghệ ngày 3-10: TikTok sắp thu phí người dùng?

(PLO)- Tin công nghệ ngày 3-10 sẽ có nội dung như TikTok sắp thu phí người dùng, tính năng Live Voicemail có thể khiến bạn mất tiền ngân hàng, Chợ Tốt và FPT Shop hợp tác, Meta xác nhận sử dụng bài đăng trên Facebook để đào tạo AI.