4 cách khai thác thông tin dữ liệu quốc gia về dân cư

(PLO)- Công dân có thể thực hiện khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bằng 4 cách: qua tin nhắn, qua Cổng dịch vụ công quốc gia, qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an, gửi văn bản yêu cầu cung cấp thông tin.

Đến cơ quan BHXH TP.HCM phải khai báo y tế

(PLO)- Yêu cầu mỗi ngày một lần, viên chức, lao động hợp đồng của các đơn vị và khách hàng đến liên hệ công tác phải thực hiện khai báo y tế.

Người dân có được tự đốt pháo hoa trong dịp lễ?

(PLO)-  Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa trong lễ, tết, sinh nhật nhưng phải tuân thủ một số điều kiện. Tốt nhất lúc này người dân không nên tổ chức tiệc, tụ tập đông người để đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 cho bản thân và cộng đồng.