Chấm dứt ngay hành động lạc điệu!

Chấm dứt ngay hành động lạc điệu!

(PLO)-  Nhiều nước đang đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam, kiều bào tăng cường đóng góp cho Tổ quốc nhưng còn một ít người ở nước ngoài đi ngược tinh thần đại đoàn kết dân tộc.
Phải trừ bỏ nhóm mê tín dị đoan “Trừ quỷ Bảo Lộc”

Phải trừ bỏ nhóm mê tín dị đoan “Trừ quỷ Bảo Lộc”

(PLO)- Hoạt động mê tín dị đoan của nhóm “Trừ quỷ Bảo Lộc” đang có xu hướng lan rộng ra ngoài tỉnh Lâm Đồng và biến dạng bằng hình thức “chữa bệnh online” dù Tòa giám mục Giáo phận Đà Lạt và công an đã răn đe...
Cần loại bỏ cái gọi là “Trừ quỷ Bảo Lộc” ra khỏi xã hội

Cần loại bỏ cái gọi là “Trừ quỷ Bảo Lộc” ra khỏi xã hội

(PLO)- Nhóm hoạt động tôn giáo trái phép mang tên “Trừ quỷ Bảo Lộc” do linh mục Nguyễn Chu Truyền và Nguyễn Thị Thương (cùng ngụ TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) cầm đầu, đã giở nhiều chiêu trò lợi dụng tôn giáo để thực hiện cái gọi là khám, chữa bệnh trái phép, mang màu sắc mê tín dị đoan, phản khoa học.