Đại học Công Nghệ Miền Đông: Nền tảng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển khu vực Đông Nam Bộ

Đại học Công Nghệ Miền Đông: Nền tảng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển khu vực Đông Nam Bộ

(PLO)- Trong bối cảnh phát triển nhanh chóng của vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ, đặc biệt là sự chuẩn bị cho việc khai thác sân bay quốc tế Long Thành và các dự án lớn về Logistics, việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là một yêu cầu cấp thiết.

Đừng bỏ lỡ