Tên làng, xã: Không thể tự tiện thay đổi!

Tên làng, xã: Không thể tự tiện thay đổi!

(PLO)- Theo nhà nghiên cứu dân tộc học Nguyễn Tùng tại Trung tâm Quốc gia nghiên cứu khoa học Pháp, việc xóa bỏ, thay đổi vội vàng tên các làng xã cũ sẽ làm nhạt phai lịch sử hoặc cắt đứt mối ràng buộc giữa các thế hệ cư dân tương lai và quá khứ...

Đừng bỏ lỡ