Lịch tư vấn pháp luật

27-9: Luật sư ĐINH VĂN LƯƠNG (dân sự, nhà đất)
25-9: Luật sư NGUYỄN VĂN HÒA (dân sự, hình sự, nhà đất)
29-9: Luật sư TÔ NGỌC MINH TUẤN (dân sự, hình sự)