Lịch tư vấn Pháp Luật

08:00 10-5: Luật sư LÊ THÀNH CÔNG Nhà đất, dân sự, thương mại

14:00 10-5: Luật sư NGUYỄN THỊ DIỄM PHƯỢNG Hình sự, nhà đất, hành chính, kinh tế

08:00 11-5: Luật sư CỔ HIỆP Nhà đất

08:00 12-5: Luật sư NGUYỄN THẾ THÔNGNhà đất, kinh tế, lao động

08:00 13-5: Luật sư PHẠM THỊ NGỌT Dân sự, hình sự

08:00 14-5: Luật sư TRẦN VÂN LINH Dân sự, hình sự

08:00 15-5: Luật sư TÔ NGỌC MINH TUẤN Dân sự, hình sự