Bảo mật WiFi sẽ được nâng cấp

Việc thay thế là quá trình kéo dài

Liên minh WiFi, một tổ chức giám sát việc chấp nhận các tiêu chuẩn mới cho WiFi, đang bắt đầu chứng nhận các sản phẩm hỗ trợ WPA3, người kế thừa của phương thức bảo mật WPA2 được sử dụng từ năm 2014.

Phương thức mới này cung cấp một số biện pháp bảo vệ bổ sung cho các thiết bị được kết nối qua WiFi. Sẽ khó khăn hơn cho việc hack mật khẩu bằng việc đoán đi đoán lại nhiều lần và hacker sẽ hạn chế được những dữ liệu có thể xem được một khi họ tìm được mật khẩu. Người dùng sẽ không thấy được sự thay đổi khi dùng, đơn giản họ chỉ cần gõ mật khẩu và kết nối vào Internet. Đây chính là cải tiến của phương thức này.

WPA3 sẽ thay thế cho WPA2.

Việc thay thế bảo mật WPA3 cho WPA2 không phải chỉ trong một đêm mà sẽ là một quá trình kéo dài trong nhiều năm. Đầu tiên, bạn sẽ phải mua một cổng router mới có hỗ trợ WPA3 (hoặc hy vọng rằng router cũ được nâng cấp để hỗ trợ giao thức mới này). Tương tự, tất cả thiết bị của bạn cũng áp dụng: Bạn sẽ phải mua những thiết bị có hỗ trợ WPA3, hoặc hy vọng rằng những thiết bị cũ sẽ được nâng cấp. May mắn, những thiết bị hỗ trợ WPA3 vẫn có thể kết nối với các thiết bị sử dụng WPA2. Vì thế, các thiết bị của bạn sẽ không đột nhiên dừng hoạt động chỉ vì bạn đem một món đồ chơi mới về nhà.

Những tính năng mới

WPA3 sẽ có khả năng bảo vệ khỏi những cuộc tấn công đoán mật khẩu offline. Trong trường hợp này, kẻ tấn công sẽ nắm bắt dữ liệu từ luồng WiFi nhà bạn, đem nó về máy tính cá nhân và liên tiếp đoán mật khẩu tới khi tìm được kết quả đúng. Thế nhưng với WPA3, những kẻ tấn công sẽ chỉ được đoán mật khẩu một lần duy nhất cho dữ liệu offline. Họ sẽ phải “vất vả” tương tác với thiết bị WiFi trực tiếp mỗi khi họ muốn đoán mật khẩu. Điều này sẽ trở nên khó khăn hơn vì họ sẽ phải trực tiếp có mặt và các thiết bị cũng có thể được thiết lập để chống hành vi đoán mật khẩu liên tiếp.

Nhiều tính năng mới được bổ sung bảo vệ khỏi những cuộc tấn công. 

Bên cạnh đó, WPA3 có thể chuyển tiếp bí mật. Đây là một tính năng bảo mật nhằm ngăn chặn những dữ liệu khỏi bị xâm phạm bởi một cuộc tấn công trong tương lai. Kể cả khi nắm giữ được một đường truyền WiFi được mã hóa và sau đó phá vỡ được mật khẩu, kẻ tấn công vẫn sẽ không thể đọc được dữ liệu cũ mà chỉ xem được thông tin mới đang được chạy qua mạng.

Sự thay đổi này áp dụng cho cả WiFi gia đình và WiFi cá nhân. Những mạng WiFi cho các doanh nghiệp, nơi mà mỗi người dùng có thể được cung cấp cho một mật khẩu khác nhau, cũng sẽ được cập nhật. Tuy nhiên, chúng sẽ bao gồm một bộ bảo mật khác. Hiện tại, nhiều công ty lớn cũng đã công bố rằng họ sẽ hỗ trợ WPA3.

 

Đọc thêm