Ngân hàng cảnh báo mã độc Red Alert 2.0

Theo các chuyên gia, có ít nhất 60 ứng dụng ngân hàng đang là mục tiêu tấn công của Red Alert 2.0. Để hạn chế bị đánh cắp thông tin, người dùng không nên cài đặt ứng dụng từ các nguồn không đáng tin cậy, không cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu trên các trang web không rõ ràng.

Đọc thêm