Cách ngăn chặn cuộc gọi quấy rối trên iPhone

Khi hoàn tất, người dùng chỉ cần truy cập phần Settings (cài đặt) > Phone (điện thoại) > Call Blocking & Identification (chặn cuộc gọi & ID) và kích hoạt tùy chọn Truecaller. Với cơ sở dữ liệu hơn ba tỉ số điện thoại, Truecaller sẽ tự động ngăn chặn và hiển thị cảnh báo các số điện thoại quấy rối.

Đọc thêm