Cách chặn các trang web khiêu dâm trên điện thoại

AUDIO BÀI VIẾT

Tuy nhiên, nếu không biết cách kiểm soát, trẻ rất dễ truy cập nhầm vào các trang web có nội dung không phù hợp, gây ảnh hưởng đến tâm lý và lệch lạc trong suy nghĩ. Làm thế nào để hạn chế trình trạng trên?

1. Chặn các website khiêu dâm trên iPhone

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy truy cập vào mục Settings (cài đặt) > General (cài đặt chung) > Restrictions (giới hạn). Nếu là lần đầu tiên sử dụng, người dùng cần phải thiết lập một mật khẩu gồm bốn con số, điều này sẽ giúp ngăn chặn người khác thay đổi các thiết lập. 

- Bước 2: Tiếp theo, bạn hãy kéo xuống phía dưới và bấm vào mục websites (trang web). Tại đây sẽ có ba lựa chọn gồm All Websites (tất cả trang web), Limit Adult Content (giới hạn nội dung người lớn) và Specific Websites Only (chỉ các trang web cụ thể). 

- Bước 3: Khi tùy chọn Limit Adult Content được kích hoạt, trẻ sẽ không thể truy cập vào các trang web có nội dung khiêu dâm. Lưu ý, nếu vẫn còn sót lại một vài trang, người dùng có thể thêm địa chỉ của trang web vào phần Never allow (không bao giờ cho phép). 

- Bước 4: Tương tự, tùy chọn Specific Websites Only cho phép bạn có thể tự tạo một danh sách các trang web mà trẻ được phép truy cập. Điều này đồng nghĩa với việc những nội dung hoặc những trang web nằm ngoài danh sách đều sẽ bị chặn. 

Để kiểm tra kết quả, người viết đã thử sử dụng trình duyệt Safari, Chrome và truy cập vào các trang web có nội dung không phù hợp, kết quả là mọi thứ đã bị chặn hoàn toàn. 

Lưu ý, đối với các phiên bản iOS mới, người dùng chỉ cần truy cập vào Settings (cài đặt) > Screen Time (thời gian sử dụng) > Content & Privacy Restriction (bật giới hạn) > Content & Privacy Restriction (bật giới hạn), thiết lập mật mã bảo vệ gồm bốn con số. 

Tiếp theo, bạn nhấp vào tùy chọn Content Restrictions (giới hạn nội dung) > Web Content (nội dung web) > Limit Adult Websites (giới hạn trang web người lớn).

Đọc thêm