Cách đăng nhập nhiều tài khoản Facebook, Messenger và Zalo cùng lúc

Lưu ý, đối với những ứng dụng, dịch vụ không có sẵn trong Single Box (ví dụ như Zalo), bạn chỉ cần chọn Custom, sau đó đặt tên và dán liên kết trang Zalo (https://chat.zalo.me/) vào mục URL. 

Đọc thêm