Cách đổi mã vùng chỉ với một cú chạm

Để tiết kiệm thời gian, bạn có thể cài đặt ứng dụng VNPT Update Contacts tại địa chỉ https://goo.gl/SmeYmD. Phần mềm cho phép người dùng đổi mã vùng theo ba giai đoạn hoặc theo từng khu vực, việc bạn cần làm là đánh dấu chọn vào các số cần đổi, sau đó nhấn Cập nhật và chờ hoàn tất.

Đọc thêm