Cách gỡ bỏ các bản cập nhật trong Windows 10


Khi cài đặt các bản cập nhật, đa số chúng ta rất ít khi tạo ra một điểm khôi phục hệ thống. Nếu đang sử dụng Windows 10 và gặp vấn đề sau khi cài đặt các bản cập nhật, người dùng có thể áp dụng cách sau để thử khác phục sự cố. 

Cách gỡ bỏ các bản cập nhật trong Windows 10 ảnh 1

Đầu tiên, người dùng cần truy cập vào Settings > Update & Security, tiếp tục nhấn vào mục Advanced Options ở bên dưới và chọn View your update history. Tại đây, bạn có thể theo dõi và biết được tên, cũng như thời gian cài đặt các bản cập nhật, trạng thái thành công hay thất bại. Để gỡ bỏ một bản cập nhật bất kì, bạn hãy kích vào liên kết Uninstall updates.

Cách gỡ bỏ các bản cập nhật trong Windows 10 ảnh 2

Sau đó, người dùng sẽ được chuyển sang Control Panel để chọn bản cập nhật cần gỡ, điển hình như KB3081424 (lỗi Reboot loop) rồi nhấn Uninstall

Đọc thêm