Cách kiểm tra iPhone quốc tế hoặc khóa mạng

Do đó, trước khi mua iPhone, bạn hãy kiểm tra thiết bị bằng cách mở ứng dụng Phone (điện thoại), gõ *#06# và ghi lại dãy số IMEI. Sau đó, truy cập vào địa chỉ https://goo.gl/srfdw và nhập vào dãy số IMEI khi nãy. Trong kết quả trả về, nếu mục SIM Lock là Lock thì là máy khóa mạng và ngược lại là Unlocked.

Đọc thêm