Cách kiểm tra mã độc bên trong dữ liệu

Đầu tiên, bạn hãy truy cập địa chỉ www.virustotal.com, sau đó chọn File và tải lên tập tin cần kiểm tra. Ngoài ra còn có lựa chọn quét liên kết (URL) và quét tên miền, địa chỉ IP (Search). VirusTotal sẽ kiểm tra tập tin thông qua 64 bộ máy Antivirus, nếu kết quả trả về là 0/64, người dùng có thể an tâm tải về và sử dụng.

Đọc thêm