Cách kiểm tra xem smartphone có hỗ trợ kết nối

Để làm được việc này, đầu tiên bạn hãy truy cập vào trang web www.willmyphonework.net, sau đó thiết lập các thông số như Brand (thương hiệu), Model (dòng máy), Sub Model (nếu có), Country (quốc gia) và Carrier (nhà mạng) rồi nhấn Search để kiểm tra.

MH

Đọc thêm