Cách sử dụng Google Search như một chuyên gia

1. Đặt dấu ngoặc kép xung quanh từ cần tìm kiếm

Việc này sẽ giúp người dùng tìm thấy chính xác các thông tin có chứa từ hoặc cụm từ nằm trong ngoặc kép. Ví dụ, nếu bạn tìm kiếm “Tiểu Minh Kỷ Nguyên Số”, tất cả kết quả trả về sẽ bao gồm những bài viết có chứa cụm từ này. 

2. Loại trừ một cụm từ khỏi kết quả tìm kiếm

Để thực hiện việc này, bạn hãy gõ thêm dấu gạch nối trước một từ hoặc cụm từ để loại bỏ từ/cụm từ đó khỏi kết quả tìm kiếm. Ví dụ, nếu bạn tìm kiếm “Điện thoại giá rẻ -xiaomi -oppo”, kết quả trả về sẽ hiển thị các mẫu điện thoại giá rẻ và không có hai thương hiệu kể trên. 

3. Tìm từ đồng nghĩa

Nếu bạn thêm dấu ngã (~) trước bất kỳ từ nào trong cụm từ tìm kiếm, từ đồng nghĩa của từ đó cũng sẽ xuất hiện trong kết quả. Ví dụ, nếu tìm kiếm “bài học ~ bóng rổ”, người dùng sẽ nhận được các kết quả liên quan đến việc đào tạo bóng rổ, huấn luyện và các lớp học, kết quả của những giải đấu bóng rổ,…  

4. Tìm kiếm trên một trang web bất kỳ

Nếu chỉ muốn tìm kiếm một bài viết, sản phẩm nào đó trên một trang web, người dùng chỉ cần gõ “từ khóa - tên trang web” hoặc “địa chỉ trang web - từ khóa”. 

Ví dụ, nếu muốn tìm các mẹo hay liên quan đến Facebook trên trang Kỷ Nguyên Số, bạn chỉ cần gõ “Facebook-Kỷ Nguyên Số” hoặc “kynguyenso.plo.vn - Facebook”.

5. Tìm kiếm nội dung theo thời gian

Nếu muốn tìm các bài hát trong khoảng thời gian bất kỳ, bạn chỉ cần nhập từ khóa theo cú pháp “những bài hát hay 1990 .. 2000”, Google sẽ ngay lập tức hiển thị những bài hát hay nhất trong khoảng thời gian từ 1990 đến năm 2000.

Đọc thêm