Cảnh báo trời mưa trên di động

Trong đó đáng chú ý là chức năng sử dụng cảm biến khí áp kế trên điện thoại để dự báo tình hình thời tiết tại vị trí của người dùng và đưa ra cảnh báo trước khi có mưa trước 15 phút. Đây là bản nâng cấp đáng chú ý của Yahoo! và người dùng có thể tải trên iTunes hoặc Google Play để sử dụng thử.

TB

Đọc thêm