Chia sẻ video kiểu mới trên Facebook

Điểm đặc biệt là người dùng có thể tự tạo một video, sau đó “tag” tên chủ đề của đoạn video này, mời bạn bè của mình phản hồi và tạo thêm nội dung cho đoạn video để cuối cùng tạo thành một đoạn video được tạo nên từ hàng loạt video khác nhau. Riff còn được xem là “vũ khí” để Facebook cạnh tranh với các mạng xã hội khác trên lĩnh vực chia sẻ video.

NV

Đọc thêm