Chống bị mất tài khoản Facebook

Theo giới công nghệ, để đối phó với tình trạng này người dùng nên dùng mật mã khác nhau cho email và Facebook.

Hạn chế kết bạn với tài khoản lạ và tài khoản không có ảnh đại diện. Đặc biệt là việc đăng ký danh sách “bạn bè tin tưởng”. Đây là tính năng giúp người dùng nhập vào danh sách ba đến năm người bạn tin tưởng nhất để nhờ họ lấy lại tài khoản Facebook.

NV

Đọc thêm