Đánh cắp mật khẩu Windows từ xa bằng Google Chrome

Kỹ thuật này từng được khai thác bởi Stuxnet, một phần mềm độc hại được sử dụng để phá vỡ các chương trình hạt nhân của Iran. Để hạn chế việc mất mật khẩu, bạn hãy truy cập vào phần cài đặt trên Chrome, tìm đến mục Downloads và đánh dấu vào tùy chọn Ask where to save each file before downloading (hỏi nơi lưu trữ trước khi tải).

Đọc thêm