Đặt phòng ngay trên smartphone với Booking.com

Với hơn 880.000 lựa chọn đặt phòng tại trên 87.000 điểm đến trên toàn cầu của Booking.com, người dùng Huawei sẽ dễ dàng truy cập và đặt phòng trên khắp thế giới.

Ứng dụng này hỗ trợ 42 ngôn ngữ, cung cấp nhiều dịch vụ, linh hoạt trong việc đặt hoặc hủy phòng,...

Đánh giá về quan hệ đối tác này, ông Bryan Batista, Giám đốc toàn cầu của Booking.com cho biết, "Với sự gia tăng số lượng người đi du lịch, các thiết bị di động chưa bao giờ trở nên quan trọng như bây giờ khi nó được sử dụng cho việc nghiên cứu, tổ chức và đặt tour du lịch."

 

Đọc thêm