Đẩy mạnh hỗ trợ An toàn Thông Tin tại Việt Nam năm 2016

Năm 2015, VNISA phía Nam phối hợp cùng các hội viên và các đối tác chủ chốt, đặc biệt là Microsoft, đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch đề ra như hội thảo “Cà phê Bảo mật”, Diễn tập ATTT chống tấn công trong thế giới số, Hội thảo ngày ATTT Việt Nam lần thứ 8 năm 2015, Phối hợp Diễn tập bảo vệ hệ thống thông tin TP. HCM,...

Trong năm 2016, VNISA và các hội viên sẽ triển khai một số hoạt động như sau:

1. Tổ chức Uni-Tour đến các trường đại học

2. Tiếp tục tổ chức đều đặn hình thức sinh hoạt Cà phê Bảo mật hàng quý

3. Phối hợp với các đơn vị tổ chức các khóa đào tạo về An ninh Thông Tin

4. Tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề dành cho Hội viên, giới CNTT

5. Tổ chức chuỗi sự kiện Ngày An toàn Thông tin lần thứ 9, năm 2016

Microsoft luôn trân trọng và đánh giá cao mối quan hệ hợp tác lâu dài và đáng tin cậy với VNISA. Đồng hành cùng VNISA là một trong những hoạt động khẳng định cam kết mạnh mẽ của Microsoft về sứ mệnh hỗ trợ Việt Nam trở thành một nước mạnh về CNTT, đúng như tầm nhìn cho năm 2020 của chính phủ Việt Nam”, ông Vũ Minh Trí, Tổng Giám đốc Microsoft Việt Nam chia sẻ.

Cùng với sự phổ cập của Internet, vấn đề bảo đảm an toàn thông tin trên môi trường mạng đang ngày càng trở nên cấp thiết.

 

Đọc thêm