Dùng thử ứng dụng ngay trong quảng cáo

Dùng thử ứng dụng ngay trong quảng cáo
(PL)- Google vừa chính thức bổ sung thêm tính năng Stream App, cho phép người dùng có thể xài thử ứng dụng trực tiếp ngay trên các mẩu quảng cáo trong vòng 60 giây trước khi quyết định cài đặt.
Xem thêm