Dùng thử ứng dụng ngay trong quảng cáo

Việc này mang lại một trải nghiệm khá mới mẻ mà những hình thức quảng cáo bằng hình ảnh, video thông thường không thể làm được. Theo đó, để dùng thử ứng dụng, bạn chỉ cần chạm vào nút Try now để bắt đầu và thời gian sẽ được đếm ngược cho đến khi kết thúc.

Đọc thêm