Dịch vụ phân tích di truyền cho người Việt

Với sự hỗ trợ của DNA Medical Technology, eDoctor sẽ phát triển các gói sản phẩm liên quan đến phân tích di truyền tiêu chuẩn quốc tế cùng quy trình tư vấn cao cấp, bao gồm: phân tích nguy cơ mắc bệnh ung thư, mạn tính di truyền và định hướng toàn diện về tính cách, tài năng, dinh dưỡng…

Thông qua báo cáo di truyền, bạn có thể chủ động thay đổi thói quen, hành vi để nâng cao chất lượng cuộc sống mỗi ngày.

edoctor

Bên cạnh đó, eDoctor cũng sẽ sử dụng nền tảng công nghệ hiện có để nâng cao nhận thức của cộng đồng về các ứng dụng của di truyền.

TS. Huỳnh Phước Thọ, Phó Tổng Giám đốc eDoctor cho biết, dịch vụ phân tích gen di truyền của DNA Medical được chọn làm dịch vụ cốt lõi để cung cấp cho người dùng các thông tin di truyền trong hồ sơ sức khỏe

Các thông tin này có thể phục vụ cho việc đánh giá nguy cơ, ngăn ngừa, phát hiện, chẩn đoán hay điều trị.

Đọc thêm