Digiworld đạt doanh thu quý cao kỷ lục kể từ khi niêm yết

Doanh thu Quý I/2018 tăng trưởng ấn tượng đều ở hầu hết các nhóm ngành hàng, trong đó:

- Nhóm ngành hàng điện thoại: tăng vì ghi nhận thêm doanh thu từ thương hiệu Xiaomi và thương hiệu Sharp.

- Nhóm ngành hàng thiết bị văn phòng: đều tăng trưởng tốt ở các quý, nhờ vào việc mở rộng thêm nhiều nhãn mới và mỗi nhãn cũng có nhiều sản phẩm đa dạng khác nhau.

- Nhóm ngành hàng tiêu dùng: tăng từ đóng góp doanh thu của ngành hàng tiêu dùng nhanh (mua lại công ty TNHH Cam Ly – CL) và doanh thu của ngành hàng Chăm sóc Sức khỏe (sản phẩm Kingsmen) được ghi nhận từ Quý III/2017.

- Nhóm ngành hàng máy tính và máy tính bảng: giảm nhẹ, chủ yếu do giảm doanh thu của nhóm sản phẩm máy tính bảng. Đây cũng là xu hướng giảm chung của thị trường toàn cầu.

Tỷ lệ thuận với doanh thu tăng trưởng mạnh, thì khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 31% so với đầu năm 2018, tuy nhiên vẫn thấp hơn tỷ lệ tăng doanh thu 66%. Điều này cho thấy Digiworld vẫn đang quản lý tốt công nợ và việc luân chuyển dòng tiền.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của Quý I/2018 sẽ là nền tảng thuận lợi và mang ý nghĩa động viên tinh thần để Digiworld sớm hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2018 đã đặt ra.

 

Đọc thêm