Digiworld nhận giải thưởng Doanh nghiệp Xuất sắc châu Á

Với chủ đề của năm nay “Thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế hội nhập thông qua thành tựu kinh doanh xuất sắc”, tại Việt Nam đã có hơn 80 doanh nghiệp và doanh nhân trong 24 ngành nghề đã được đề cử.

Giải thưởng này cũng là cơ hội để kết nối các doanh nghiệp và doanh nhân nổi bật tại châu Á lại với nhau, nhằm thúc đẩy sự đổi mới, cạnh tranh lành mạnh và tạo ra nhiều hoạt động kinh doanh bền vững trên toàn khu vực châu Á.

Các doanh nghiệp và doanh nhân giành giải thưởng năm nay tại Việt Nam đều phải trải qua một quá trình đánh giá nghiêm ngặt, bao gồm kiểm toán tài chính từ một công ty kiểm toán độc lập, đánh giá dữ liệu doanh nghiệp và năng lực lãnh đạo liên tục trong nhiều năm, phỏng vấn doanh nhân tại trụ sở và cuối cùng là do Hội đồng đánh giá quốc tế của Enterprise Asia bầu chọn trước khi được chính thức trở thành người thắng giải.

Trong hơn 20 năm qua, Digiworld qua luôn kiên định với sứ mệnh “Nâng tầm Việt Nam”, việc phát triển kinh doanh luôn song hành cùng với trách nhiệm xã hội.

 

Đọc thêm