Doanh nghiệp Việt nào có hệ sinh thái chuyển đổi số tốt nhất châu Á?

AUDIO bài viết 

ASOCIO là giải thưởng công nghệ thông tin uy tín hàng đầu khu vực, do tổ chức Công nghiệp điện toán Châu Á - Thái Bình Dương tổ chức từ năm 2003.

Hàng năm, giải thưởng ASOCIO đánh giá hơn 10.000 hồ sơ tham dự để chọn ra những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, chính phủ ứng dụng hiệu quả công nghệ vào các lĩnh vực của đời sống, hình thành hệ sinh thái giải pháp chuyển đổi số.

viettel

Viettel là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất được đề cử cùng 15 doanh nghiệp công nghệ hàng đầu của Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia...

Trong năm 2021, các sản phẩm, dịch vụ số của Viettel tập trung hỗ trợ chính phủ, chính quyền và người dân cả nước thực hiện mục tiêu vừa phát triển kinh tế, vừa nỗ lực giảm thiểu ảnh hưởng của dịch bệnh.

Đây cũng là đơn vị cung cấp nền tảng công nghệ cho Hệ thống Quản lý tiêm chủng COVID-19 quốc gia, giúp kết nối hơn 1.500 cơ sở y tế, cho phép khám, chữa bệnh trong điều kiện dịch bệnh.

Đọc thêm