Facebook cung cấp Internet bằng máy bay

Aquila nằm trong kế hoạch đầy tham vọng của Facebook nhằm cung cấp Internet cho hơn bốn tỉ người hiện nay chưa được truy cập. Chiếc máy bay này được làm bằng sợi cacbon, hoạt động ở tầng bình lưu (khoảng 18-27 km) để tránh thời tiết khắc nghiệt và các máy bay thương mại.

Đọc thêm