Facebook đã hỗ trợ chụp ảnh 360 độ

Để sử dụng, bạn cần cập nhật ứng dụng Facebook lên phiên bản mới nhất thông qua Google Play hoặc App Store, sau đó nhấp vào phần đăng tải status và chọn 360 Photo, tiếp theo bạn cần quay vòng camera để ghi lại toàn cảnh không gian xung quanh. Khi hoàn tất, người dùng có thể đăng tải lên News Feed hoặc sử dụng để làm ảnh bìa 360 độ.

Đọc thêm