Facebook, Google... sẽ phải thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam

Facebook, Google... sẽ phải thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam ảnh 1

Theo Dự thảo 3 Nghị định 97 mới, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin qua biên giới mà có số lượng người dùng lớn như Facebook sẽ phải có văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Cụ thể, các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài cung cấp thông tin công cộng qua biên giới cho người sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam sẽ phải có trách nhiệm như thực hiện biện pháp bảo vệ các thông tin riêng của người sử dụng Việt Nam hay thông báo cho người sử dụng Việt Nam bằng tiếng Việt về các rủi ro và trách nhiệm tự bảo vệ thông tin cá nhân khi đăng tải và trao đổi thông tin trên Internet; đảm bảo quyền quyết định của người sử dụng Việt Nam đối với việc cho phép tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài sử dụng thông tin về nhân thân của mình.

Ngoài ra, những doanh nghiệp này sẽ không được tự cung cấp thông tin công cộng có nội dung vi phạm các điều cấm quy định như lợi dụng việc cung cấp, sử dụng Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích chống lại Nhà nước CHXHCN Việt Nam, tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc...

Trường hợp thông tin vi phạm do tổ chức, cá nhân khác cung cấp, phải phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước tại Việt Nam để loại bỏ các thông tin vi phạm.

Phát biểu tại Hội thảo góp ý Nghị định 97 mới về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và nội dung thông tin trên mạng được tổ chức vào sáng ngày 6/4, ông Nguyễn Thế Tân, Phó Tổng Giám đốc Công ty VC Corp cho rằng, có những trường hợp doanh nghiệp bị cơ quan quản lý yêu cầu gỡ bỏ thông tin vi phạm ra khỏi trang web nhưng điều này "vô tình làm khó doanh nghiệp" vì trái với một số quy định chung của họ. Giải pháp là Bộ TT&TT có thể yêu cầu doanh nghiệp "lọc" các thông tin sai quy định để người dùng trên lãnh thổ Việt Nam không thể xem hay truy cập được (nhưng người dùng ở quốc gia khác vẫn có thể thấy thông tin đó) giống như cách mà mạng xã hội Twitter đang áp dụng.

Bên cạnh đó, các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài cung cấp thông tin công cộng qua biên giới có số lượng lớn người sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam (sẽ được Bộ TT&TT đánh giá và công bố danh sách) như Facebook, Google... sẽ phải thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam, thông báo với Bộ TT&TT các thông tin bao gồm: tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc, số fax, địa chỉ thư điện tử của người đại diện có thẩm quyền và những cam kết bằng văn bản sẵn sàng phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước tại Việt Nam loại bỏ thông tin vi phạm các điều cấm theo quy định Dự thảo.

Theo Thế Phương (ICTnews)

Đọc thêm