Facebook Messenger cập nhật tính năng gọi điện thoại

Tính năng gọi điện thoại được tích hợp trong bản cập nhật mới của ứng dụng, cho phép thực hiện cuộc gọi miễn phí giữa những người dùng Facebook thông qua mạng Internet. Đây là tính năng xuất hiện trên nhiều OTT khác như Viber, WhatsApp.

TB

Đọc thêm