Galaxy S6 không thể xóa app mặc định

Theo những thông tin trước đây, một số cho rằng nhà sản xuất Samsung đã thay đổi luật mới tại Hàn Quốc. Và theo đó, hãng sẽ cho phép người dùng có thể dễ dàng tháo bỏ những ứng dụng được cài đặt sẵn trên chiếc S6/S6 Edge của hãng. Tuy nhiên, những cố gắng để xóa ứng dụng cài đặt sẵn đã trở nên vô vọng.

Một số người dùng đã cố gắng thử xóa đi, tuy nhiên đều mà họ nhận lại đó chỉ là khả năng tắt đi ứng dụng đó. Hoàn toàn không hề được xóa đi, đều này có nghĩa là ứng dụng tuy được tắt đi và sẽ không hiện trên khay ứng dụng của máy, nhưng nó vẫn còn tồn  tại bên trong bộ nhớ máy và dữ liệu cũng như các tập tin liên quan cũng vẫn hiện diện trong bộ nhớ. Và đều quan trọng là dù bạn có cố gắng tắt các ứng dụng này đi, nếu như bạn khôi phục cài đặt gốc của thiết bị, các ứng dụng ấy sẽ được tái khởi động lại như khi bạn vừa mua máy mới. Thật đáng tiếc khi mọi thức hoàn toàn không như bạn nghĩ. 

Đọc thêm