Gmail tự động cảnh báo các email có mã độc

Theo đó, những email an toàn sẽ có ảnh đại diện của người gửi, logo công ty, avatar và được xác thực bởi hệ thống SPF hoặc DKIM. Ngược lại, những email có dấu chấm hỏi màu đỏ nhiều khả năng bên trong nội dung thư có chứa liên kết lừa đảo hoặc mã độc.

Đọc thêm