Google “biếu không” nhiều ứng dụng trả phí

Trước đó, Google Play cũng đã từng cung cấp album ca nhạc, bài hát hoặc thậm chí là các bộ phim miễn phí nhưng không thường xuyên. Không giống như Amazon và Apple, bởi họ đã làm điều này từ cách đây rất lâu và tốt hơn nhiều, cung cấp cho người dùng nhiều ứng dụng miễn phí mỗi ngày và đôi khi còn không hạn chế thời gian tải.

Khi truy cập vào Google Play, người dùng sẽ thấy xuất hiện một biểu ngữ mới là New Family Fun, nếu nhấp vào đó, bạn sẽ được chuyển hướng đến ứng dụng đang được miễn phí trong ngày. Và phần mềm miễn phí đầu tiên chính là Daniel Tiger Grr-ific Fellings (2,99 USD ~ 64.000 VNĐ).

Đọc thêm