Google sắp cho phép sử dụng địa chỉ email tùy chỉnh

Ví dụ: abc@thatlatuyetvoi.com thay vì gmail.com như trước đây. Tính năng trên vốn không có gì xa lạ với doanh nghiệp, tuy nhiên với người dùng cá nhân thì lại là một điều khá mới mẻ.

HM

Đọc thêm