Hacker Trung Quốc tấn công Microsoft Outlook

Cách thức nhóm hacker sử dụng là can thiệp vào giữa những người gửi và nhận email, từ đó có thể đọc được nội dung giữa hai bên trong khi những người sử dụng vẫn tin tưởng rằng họ có kết nối an toàn và bảo mật.

 GreatFire.org đã xác minh các cuộc tấn công xuất phát từ nhóm China's Cyberspace Administration, sau khi nhận được thông tin về tình trạng mất an toàn kết nối vào ngày 17. Họ cũng lưu ý rằng IMAP và SMTP cho Outlook bị ảnh hưởng, nhưng giao diện web cho dịch vụ webmail của Microsoft không hề bị can thiệp (Outlook.com và Login.live.com không bị ảnh hưởng).

Trong cuộc tấn công này, người dùng sẽ chỉ thấy các cảnh báo khi client email của họ cố gắng để tự động tải tin nhắn mới. Hầu hết các trường hợp, người dùng sẽ chỉ nhấn "tiếp tục" để bỏ qua những thông báo, có thể nghĩ rằng do vấn đề mạng. Nhưng làm như thế, email, danh bạ và mật khẩu của người dùng đã có thể bị các hacker truy cập.

Đây cũng là một trong nhiều cuộc tấn công gần đây ở Trung Quốc, bao gồm cả những lần ảnh hưởng tới dịch vụ của Google, Yahoo và Apple trước đó.

Đọc thêm